Nye krav til kildesortering fra 1.januar 2023

Kjenner du til endringene?

Her er en kort oversikt, men ta kontakt så skal vi forklare deg og hjelpe deg med gjennomføringen.

Endringen gjelder nye utsorteringskrav for husholdnings- og næringsavfall.

Det er Regjeringens vedtak og effektuert fra 1.januar 2023.

Hvorfor innføres lovendringen?

 • Øke materialgjenvinningen av både husholdningsavfall og næringsavfall
 • Bedre ressursutnyttelse, beskytter miljøet og reduserer daglig klimagassutslippene.

Hvem gjelder kraven for?

 • Hele Norge
 • Kommuner, næringsdrivende og avfallsmottak

Hva betyr dette i praksis?

 • Kravene omfatter alle virksomheter som produserer husholdningslignende avfall
  • Matavfall, plastemballasje, hage- og parkavfall – alt husholdningslignende avfall
 • Avfallet kan IKKE kastes i restavfallet – det sorteres ut som egne avfallsfraksjoner

Regjeringen utvider trolig på sikt, ikke besluttet, endringen til også å gjelde avemballering og utsortering hos eieren av avfallet, være seg i butikken eller på lokasjonen

Hva får du igjen for å gjøre dette rett?

 • Mer og bedre kildesortering
 • Positivt utslag på sorteringsgraden i miljørapporter og statistikker
 • CO2-avgift på avfallsforbrenning av restavfall er blitt vesentlig dyrere så sorteringen vil gi positiv påvirkning på både miljø og økonomi

Mr. Pukk Gjenvinning AS kan hjelpe deg og dere med å legge til rette for å imøtekomme de nye kravene. Vi har utstyr og løsninger som vil bidra til at ansatte enkelt kan forstå hvor hva kastes.

Sammen finner vi de beste løsningene for dere – alltid!